Przyjazna Klinika Uzależnień SOT Stare Juchy

Nie znamy się osobiście ale domyślamy się, że Ty lub ktoś Ci bliski  ma problem z uzależnieniem. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia terapeutyczne do Twoich potrzeb. Szeroki wachlarz możliwości naszego Ośrodka Terapii Uzależnień daje szanse wszystkim na wyjście z impasu, nawet, gdy sytuacja wydaje się być bez wyjścia. Decyzja jednak zależy od Ciebie.

Moglibyśmy  teraz pisać o niezliczonych atutach naszego Ośrodka, o atmosferze jaka tu panuje, o malowniczym położeniu i licznych atrakcjach. Wiem jednak z doświadczenia, że to wszytko jest ważne, ale nie najważniejsze. W pierwszej kolejności chcemy zająć się Twoim problemem i przekonani jesteśmy, że z każdym dniem współpracy z nami zauważysz i docenisz atuty naszego ośrodka odwykowego.

Nasz ośrodek terapii leczenia uzależnień oferuje, ze względu na to, że jest to zamknięty stacjonarny ośrodek odwykowy, pomoc nie tylko pacjentom z okolicznych miast takich jak Ełk, Giżycko, Mikołajki, Pisz, Mrągowo, Kętrzyn, Grajewo ale również z większych miast jak Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia. Tak więc nasza oferta skierowana jest do pacjentów z całej Polski i zagranicy. http://www.sotstarejuchy.pl

Cele i misja naszego ośrodka

  • Ośrodek  świadczy usługi psychoterapeutyczne  wszystkim uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Oferta dodatkowa ośrodka ( warsztaty, spotkania edukacyjne, rozmowy małżeńskie lub rodzinne ) obejmuje również pomoc terapeutyczną członkom rodzin osób uzależnionych.
  • Ośrodek  działa w oparciu o aktualną wiedzę w światowej psychoterapii i używa sprawdzonych technik terapeutycznych z uznaną i potwierdzoną skutecznością ich działania, a osoby nim kierujące dbają o jego prestiż i  rekomendacje państwowych organizacji zajmujących się psychoterapią.
  • Ośrodek  zapewnia możliwość kontynuacji terapii uzależnień na poziomie pogłębionym.
  • Ośrodek  kieruje się zasadą pomocy wszystkim uzależnionym bez względu na wiek, pochodzenie, rasę , wyznanie czy preferencje seksualne, w zakresie oferowanych przez siebie usług terapeutycznych.
  • Ośrodek  stwarza optymalne warunki dla psychoterapii w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania godności człowieka, poczucia otrzymywania przez pacjenta profesjonalnej pomocy jak i strony technicznej dotyczącej wyposażenia sal w odpowiednie pomoce terapeutyczne.
  • Kierownictwo ośrodka  dba o stały rozwój personelu i stosowanych technik psychoterapii, a zatrudniony personel wykazuje determinację do takiego podejścia w pracy z pacjentem i samorozwoju.
  • Personel ośrodka wnosi swój wkład w propagowanie i krzewienie wiedzy psychoterapeutycznej oraz bierze m.in. udział w konferencjach i odpowiednich szkoleniach tematycznych.
  • Personel Ośrodka  działa zgodnie kodeksem etyki swojego zawodu – psychoterapeuci, lekarze i pielęgniarki zgodnie z kodeksem etyki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Ośrodek nawiązuje współpracę z innymi podobnymi placówkami  w obszarze merytorycznym, jakości świadczonych usług, profesjonalizmu świadczonych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *