Aktualności, Artykuły

Planowanie i rozliczanie dnia. Program 24 h i HALT.

  • 0 Komentarzy
  • 25 października 2017

Planowanie. W życiu czynnego alkoholika jest coraz większy chaos, nuda, nerwowość, beznadzieja, marzeniowe planowanie, oskarżanie, obwinianie, użalanie się nad sobą, brak odpowiedzialności za siebie i wobec innych. Planowanie i rozliczanie dnia powoduje wyjście z tych stanów, powrót do równowagi i harmonii biologicznej i psychicznej, odbudowanie zaufania u siebie i innych, wzięcie odpowiedzialności za własne życie i osiąganie realnych celów.

Oto kilka praktycznych porad jak planować i rozliczać dzień.
Zaplanować dzień możemy rano lub wieczorem ale pamiętajmy przy tym, że planujemy tylko najbliższe 24 godziny. Przystępując do planowania pomyślmy, co chcemy osiągnąć, po co, dlaczego, w jaki sposób? Nie należy planować za dużo ani zapominać o przyjemnościach, czasie przeznaczonym na relaks, odpoczynek. Najlepiej jest wziąć kartkę papieru i ułożyć dzień, jego harmonogram, kolejność i czas wykonywania działań.
Określmy cele, które chcemy osiągnąć i działania, które planujemy zrealizować. Przemyślmy i zapiszmy w jakim czasie będziemy te działania realizować, jak je planujemy zrealizować. Budujmy swój plan w oparciu np. o myśl przewodnią: Dzisiaj nie piję. Dzisiaj przeżyję ten dzień tak, jak ja będę chciał, jak go sobie zaplanuję.
Byłoby dobrze, gdybyśmy swój opracowany plan skonsultowali z opiekunem, sponsorem, czy terapeutą i przyjęli informacje zwrotne.

Rozliczanie dnia, to nic innego, jak jego podsumowanie, bilans, ocena. Najlepiej robić to wieczorem, by po zakończeniu dnia, ze spokojem, porządkiem, w harmonii biologicznej i psychicznej położyć się do łóżka i smacznie spać. Jakość snu w bardzo dużym stopniu zależna jest od planu i rozliczania dnia.
Rozliczając dzień spróbujmy odpowiedzieć sobie na 8 pytań:
1. Które z zaplanowanych celów osiągnąłem, a których nie udało mi się osiągnąć?
2. Czy osiągnięte cele było zgodne z planem?
3. Co przeszkodziło mi w realizacji planu, z czym miałem kłopot, problem?
4. Jeśli miałem, to jak pokonałem przeszkody?
5. Jak radziłem sobie z uczuciami w ciągu minionego dnia?
6. Czy złamałem jakieś zalecenie otrzymane na zakończenie terapii? Jeśli tak, to dlaczego?
7. Co szczególnego zrobiłem w zgodzie z Programem 24 Godzin i Programem HALT.
8. Czy i na ile jestem z siebie zadowolony?

Program HALT. Prawdą jest, że alkoholik wraca do picia tylko dlatego, że jest alkoholikiem
i nie osiągnął lub „zachwaścił” stan trzeźwości. Iluzorycznych przyczyn powrotu do picia
alkoholik wymyśli tysiące. Doświadczenia wskazują, że powroty do picia najczęściej
poprzedza stan wynikający z niezaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka i braku
dbania o siebie. Znajomość i przestrzeganie programu HALT jest dla wielu alkoholików
rozpoczynających leczenie ważnym przesłaniem w drodze do utrzymania abstynencji
i budowania trzeźwości.
Dla alkoholików trzeźwych jest zasadą nr 1 w codziennym życiu. Nie ma możności życia
w trzeźwości bez życia w zgodzie z programem HALT.
Nazwa programu pochodzi od pierwszych liter 4 angielskich wyrazów:
Hungary (głodny) – Angry (zły) Lonely (samotny) – Tired (przemęczony).
Głód, złość, samotność i przemęczenie, to 4 podstawowe czynniki wpływające na utratę
równowagi (pogody ducha) i zdolności konstruktywnego kierowania swoim życiem.
Emocje, myśli i zachowania „wypadają” spod kontroli, „budzi się” uśpiony głód alkoholowy.
Realizacja programu HALT – to życie w zgodzie z hasłem: Dbam o to, by nigdy nie być
głodnym, złym, osamotnionym, przemęczonym.

HALT: Nigdy nie bądź: – głodny, zły, osamotniony, przemęczony
Żeby się przekonać, wróć do analizy stanów, kiedy po przerwie zaczynałeś pić, odpowiadając
sobie na pytania:
1. Jak często rozpoczynałeś picie, kiedy byłeś głodny lub miałeś pragnienie przyjęcia płynów?
2. Jak często rozpoczynałeś picie, kiedy miałeś w sobie dużo złości?
3. Jak często rozpoczynałeś picie z powodu odczuwania stanu osamotnienia?
4. Jak często rozpoczynałeś picie z powodu przemęczenia nadmiarem obowiązków, stresu,
zmęczenia nawet nudą?
5. Jak często wszystkie te czynniki poprzedzały Twoje powroty do picia?
6. Który z czynników jest szczególnie odpowiedzialny za Twoje powroty do picia?
7. Co myślisz i czujesz, kiedy na to patrzysz?
8. Na co się decydujesz?

Zostaw komentarz