Aktualności, Artykuły

Objawy powrotu do zdrowia

 • 0 Komentarzy
 • 2 listopada 2017
 • Wzrastająca zdolność do przewidywania i planowania – natychmiastowe zdrowienie nie jest dobrym sygnałem

 • Wiara w siebie, rozsądny optymizm, pozytywne oczekiwania

 • Adekwatna do rzeczywistości ocena własnych możliwości i rozróżnienie tego, na co można wpływać, a co pozostaje poza naszym zasięgiem

 • Świadomość swojego uzależnienia, i jego konsekwencji, akceptacja uzależnienia

 • Branie na siebie odpowiedzialności za własne postępowanie i nie posługiwanie się racjonalizmami i projekcją – obwinianiem innych

 • Wzrost samooceny

 • Nabycie umiejętności kontrolowania i bezpiecznego wyrażania uczuć związanych ze wstydem i złością

 • Dopuszczenie do świadomości wszystkich doświadczanych emocji, zdolność do ich przeżywania bez znieczulenia czy tłumienia i okazywanie ich w sposób zgodny z normami społecznymi

 • Pojawianie się kolorów i wzruszeń

 • Zaprzestanie manipulacji innymi i akceptacja rzetelnego wysiłku w celu osiągnięcia stawianego sobie celu

 • Nawiązywanie i budowanie zdrowych, trzeźwych relacji z innymi ludźmi

 • Rozwijanie duchowości

 • Opracował Łukasz Gawroński 🙂

Zostaw komentarz