Artykuły

Żal po stracie…

Dla osób uzależnionych jest to żal po stracie “uzależniacza”. Praca nad żalem po stracie oznacza pełne zdrowienie i zapobiega nawrotom choroby. Jak wyglądają fazy przeżywania straty? – Izolacja (to nie ja jestem alkoholikiem, narkomanem…. itd) – Bunt -ja ci pokażę, mogę pić ( brać….itd) jak chcę, i ile chcę! – Targowanie się (może oni się mylą , może uda...

 • 0 Komentarzy
 • 22 września 2017

Krótka charakterystyka faz trzeźwienia

Kryzysy i trudności na drodze trzeźwienia trzeźwiejący alkoholicy nauczyli się traktować jako wyzwania – to moim zdaniem wyróżnia ich spośród innych ludzi. Mają też lepsze narzędzia do radzenia sobie z przeciwnościami, nabyte w trakcie terapii uzależnienia i podczas całego procesu trzeźwienia. 1 – 14 dni – faza odstawienia. W organizmie następuje gwałtowny spadek neuroprzekaźników. Człowiek zaczyna...

 • 17 września 2017

Poczucie winy i poczucie wstydu

Poczucie winy i poczucie wstydu są zwykle ze sobą powiązane, wynikać mogą z tego samego zachowania lub jego zaniechania. Rozpoznanie obydwu stanów, rozróżnienie ich, osobna konfrontacja z każdym z tych uczuć i terapia jest nieodzowna w procesie trzeźwienia alkoholika. Dla większości alkoholików konfrontacja ze wstydem jest znacznie trudniejsza. Poczucie winy wynika z pogwałcenia, naruszenia zasad, własnych...

 • 2 Komentarze
 • 7 września 2017

Załamanie nerwowe

Osoby, które nie radzą sobie w szczególnie trudnych życiowo sytuacjach mówią często, że przechodzą załamanie nerwowe. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 nie ma jednostki chorobowej o nazwie „załamanie nerwowe”. To, co potocznie określa się mieniem załamania nerwowego, w języku psychologicznym funkcjonuje pod pojęciem szeroko rozumianego kryzysu. Inne określenia załamania nerwowego, to: załamanie...

 • 0 Komentarzy
 • 5 września 2017

Przestań tłumić uczucia. Dopuść je do głosu.

Wbrew temu, czego uczy nas otoczenie, uczucia nie są oznaką słabości. Bardzo często ludzie, którzy cierpią, mówią o sobie, że “muszą być silni” – zazwyczaj dla kogoś innego. Prawdopodobnie mają na myśli to, że muszą trzymać na wodzy swoje uczucia. Czasami, gdy musimy się skupić na jakichś konkretnych obowiązkach, możemy na krótko odsunąć uczucia na...

 • 0 Komentarzy
 • 26 lipca 2017

Terapia uzależnień – Czym jest? Dla kogo? Po co?

Zaufanie do terapeuty   Często boimy się otwierać, bo nie mamy zaufania do ludzi a terapeuta to przecież obcy człowiek, więc nie wiadomo czego się po nim spodziewać. Brak zaufania, strach, niepewność, złość, stres, wstyd – to tylko niektóre przeszkody, przez które ludzie nie szukają pomocy i nie zgłaszają się w odpowiednie miejsca, choć w...

 • 0 Komentarzy
 • 19 lipca 2017

Afirmacje – sztuka zmiany życia

Co to są afirmacje? Afirmacje to krótkie zdania, stworzone świadomie tak, aby przekonać o czymś podświadomość. Nadać nowy program dla podświadomości, aby lepiej działała w życiu i tym świecie. Afirmacje mają na celu wzbudzić pozytywne uczucia, by zastąpić te negatywne. Jest to korzystny proces, szczególnie wtedy kiedy trudno jest poradzić sobie z pewnymi problemami. Afirmacje są na...

 • 0 Komentarzy
 • 7 lipca 2017

Skąd się biorą nałogi?

Neurobiolodzy, psychiatrzy i psychologowie od dawna zastanawiają się, co leży u podłoża rozwoju uzależnienia. Czy za jego powstawanie odpowiedzialny jest gen, środowisko czy niekorzystny splot okoliczności życiowych. Niektórzy wskazują na czynniki psychospołeczne, widząc w nałogach wzorzec złego przystosowania się do stresu życia, jeszcze inni kładą nacisk na czynniki społeczno-kulturowe, takie jak łatwy dostęp do substancji...

 • 0 Komentarzy
 • 4 lipca 2017