Artykuły

Portret psychologiczny alkoholika. Osobowości alkoholików.

Osobowość człowieka jest sprawą złożoną. Pewna jej część zmienia się z dnia na dzień, wraz ze zmianami nastroju jako reakcja na wydarzenia bądź na zetknięcie się z innymi ludźmi. Tego rodzaju zmiany osobowości ustępują szybko. Trwalsza część osobowości składa się z sądów i postaw, które nie ulegają tak łatwo zmianom. Są to cechy, które charakteryzujemy...

  • 2 Komentarze
  • 26 lipca 2016

Alkoholizm jako problem społeczny. Element kulturowy.

Alkoholizm jako problem społeczny. Element kulturowy - opisany przez badaczy w latach 50 i 60 ubiegłego wieku - porównajcie sami, co się zmieniło od tego czasu a co pozostało bez zmian.

  • 0 Komentarzy
  • 26 lipca 2016