Artykuły

Samotność w uzależnieniu od alkoholu

SAMOTNOŚĆ W UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU O alkoholizmie mówi się że że to “choroba samotności”. Myśli samobójcze oraz udane i nieudane próby samobójcze są ostatecznym przejawem zniszczeń alkoholowych wynikających z poczucia wewnętrznego i zewnętrznego osamotnienia. SPOSOBEM NA WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA JEST UWOLNIENIE SIĘ OD SWOJEJ TAJEMNICY, REZYGNACJA Z FAŁSZU PRZED SOBĄ I LUDŹMI,KTÓRZY ZAAKCEPTUJĄ ALKOHOLIKA,OBDARZĄ GO...

 • 2 Komentarze
 • 26 lutego 2017

Rady dla członków rodziny alkoholowej

Rady dla członków rodziny alkoholowej. Nie musisz dłużej uciekać od choroby. Zacznij się uczyć wiedzy opartej na faktach na temat alkoholizmu. Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach – to dzięki nim możesz się podnieść albo załamać. Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Zacznij koncentrować się na możliwościach leczenia. Zacznij namawiać go...

 • 2 Komentarze
 • 23 lutego 2017

Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy “Jedność” w Myszkowie

www.jednosc.rzsa.pl Celem naszego Stowarzyszenia jest poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i narkotyków,  promowanie abstynencji wśród członków Stowarzyszenia oraz osób które identyfikują się z naszymi celami. Stowarzyszenie niesie pomoc  ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu  pracy, środowisku. Prowadzimy  programy edukacyjne w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach oraz niebezpieczeństw z nimi związanych, propagujemy  idei trzeźwości na...

 • 1 Komentarz
 • 23 lutego 2017

Nieoceniona jest pomoc drugiego alkoholika

Ten krótki tekst dedykuje mojej przyjaciółce Gosi “W roku 1935 spotkało się w Akron, Ohio (USA) dwóch mężczyzn. Jeden był człowiekiem interesu, drugi chirurgiem; obaj zdążyli się zapić prawie na śmierć. Obaj próbowali różnych kuracji i kilkakrotnie przebywali w szpitalach. Wydawało się pewne, także dla nich samych, że nie ma już ratunku. Przypadkiem stwierdzili zadziwiający...

 • 0 Komentarzy
 • 22 lutego 2017

Strategia zmiany nawyku

Modne ostatnio jest pojęcie „strefy komfortu”. Jest to stan psychiczny i fizyczny, w którym czujemy się bezpiecznie, nie musimy podejmować większego wysiłku, nie ma potrzeby wyzwań. Ten stan stabilizacji, który jest przez nas pozytywnie odbierany, może w dłuższej perspektywie przerodzić się w stagnację lub wegetację. A to znaczy, że już całkowicie przeszliśmy na automatycznego pilota...

 • 0 Komentarzy
 • 11 stycznia 2017

Błędy w myśleniu

W mechanizmie powstawania depresji czy zaburzeń lękowych ważny udział ma tzw. triada poznawcza- negatywne, pesymistyczne spojrzenie na siebie, bieżące doświadczenia i przyszłość. Pesymizm utrzymywany jest przez błędy w myśleniu (tzw. zniekształcenia poznawcze). Krzywe pryzmaty, przez które postrzegamy siebie, innych ludzi i świat. Stosujemy je automatycznie. Ich celem jest skrócenie procesu myślowego i oszczędność energii. Niestety...

 • 0 Komentarzy
 • 8 stycznia 2017

Zalecenia dla zdrowiejących uzależnionych

Pamiętaj: Twoje zdrowienie wymaga stałej troski. Korzystaj z poznanych strategii radzenia sobie z głodem alkoholowym, w trudnych sytuacjach życiowych wykorzystuj wypróbowane, skuteczne dla siebie sposoby poradzenia sobie ze stresem. W procesie trzeźwienia pomocne są następujące zalecenia: •    Informuj innych o swoich problemach z alkoholem. Zdecydowanym, stanowczym głosem odmawiaj, mówiąc: “NIE PIJĘ!” – powtarzaj to do...

 • 0 Komentarzy
 • 2 stycznia 2017

Gdyby alkohol mógł przemówić, tak by to wyglądało mniej więcej tak:

Przyznać muszę, że byłem i jestem złodziejem w najgorszym – po ludzku sądząc – wydaniu. Kradnę rodzinie najlepszych ojców i synów. Kościołowi – najwierniejsze dzieci. Ojczyźnie – najzdolniejszych obywateli. Szkole i nauce – najtęższe umysły. Rodzinie ludzkiej – najpierwsze jednostki. A jednak cieszę się dotąd wolnością i mianem najlepszego dobroczyńcy ludzkości, przyjaciela człowieka, towarzysza jego...

 • 1 Komentarz
 • 1 stycznia 2017