Aktualności, Artykuły

Alkoholizm a narcyzm

  • 2 Komentarze
  • 5 maja 2020

Cechy wspólne.

Narcyzi,psychopaci,narkomani i alkoholicy, zadowalają się wszystkim, pomimo kosztów jakie ponoszą osoby wokół nich. Alkoholicy i narkomani, którzy nie są w stanie samodzielnie odbudować własnej osobowości, kontynuują pogrążanie się w nałogu, mimo strat ponoszonych przez ich bliskich. Chociaż alkoholizm i narkomania są uzależnieniem, a narcyzm i socjopatia jest zaburzeniem osobowości, narcystyczni socjopaci i alkoholicy/narkomani, mają bardzo wiele cech wspólnych. Alkohol i narkotyki, powodują uszkodzenia tych samych partii mózgu, których uszkodzenie powoduje zmianę osobowości. Zasadniczo, postępowanie w kontaktach z obydwoma tymi grupami, powinno być takie samo.Chociaż, zachowania nałogowców, jest bardziej podobne do zachowań narcyzów, niż psychopatów…..

 

1) Odmowa/wyparcie. Narcyzm odznacza się zaprzeczaniem z bezwzględną konsekwencją.  Z punktu widzenia narcyza, nie ma żadnych problemów i on nie może się mylić. Wymuszanie realizacji własnych potrzeb,  autoreklama i wyciąganie konsekwencji, są istotnymi elementami osobowości narcyzów.Podobnie w wypadku osób uzależnionych, wyparcie utrzymuje uzależnienie na swoim miejscu. Wyparcie manifestuje się u uzależnionych na wiele sposobów. To mówienie, że mogą przestać stosować używki, w dowolnym momencie, okłamywanie kiedy stosowali używki, lub zaprzeczają albo minimalizują uzależnienie.

2) Brak introspekcji. Bardzo znikoma liczba osób o zmienionej osobowości interesuje się samo-refleksją. Czyniąc to, mogliby narażać się na głęboki wstyd i pustkę. Podobnie uzależnienie obejmuje wewnętrzne konflikty i niewygodne uczucia. Dopóki uzależniony używa, te uczucia nie podlegają dyskusjom. Im dłużej uczucia nie są uwidocznione, tym trudniej będzie mu spojrzeć do własnego wnętrza i stawić czoło tym uczuciom.

3) odmowa przyjęcia odpowiedzialności. Narcyzi obwiniają innych o to, że działają tak jak oni. Nałogowcy mają wiele wymówek, dlaczego piją.Narcyzi niemal nigdy nie przepraszają ani nie obiecują się zmienić. Czują to jak słabość, która jest przeciwieństwem dla narcyzów, pochłaniając obraz, którego rozpaczliwie pragną pielęgnować.Chociaż niektórzy nałogowcy, przepraszają za swoje zachowanie i obiecują poprawę,nigdy nie dotrzymują słowa które dali najbliższym.

4) Uprawnienie. Narcyzm jest definiowany według uprawnień, jakie narcyzi sobie przyznają. Brak empatii i poczucie wyższości, dają im pełne prawo do robienia tego co chcą, pomimo łamania reguł lub kosztów emocjonalnych jakie powodują dla innych. Nałogowiec również przyznaje sobie prawo do korzystania z używek. Mogą stracić wszystko i wszystkich w swoim życiu, zanim zrezygnują z nałogu.

5) Auto destrukcyjność. Narcyzi którzy zostają przyłapani lub ujawnieni na swoich manipulacjach, aby zachować   własny wizerunek i uniemożliwić ofierze zrozumienie sytuacji, zrobią i poświecą wszystko i każdego. Tak samo nałogowiec, gotów jest poświęcić swoje zdrowie, samopoczucie, reputację, relacje interpersonalne czy nawet poczucie własnej wartości, dla własnej ochrony. Chyba że szuka pomocy.

6) Zachowanie na koszt innych. Bliscy zarówno narcyzów, jak i nałogowców doświadczają poczucia pozbawienia kontaktu, rezygnacji, wstydu, odrzucenia i braku uczuć. Najbliżsi  zarówno nałogowców, jak i narcyzów mogą się wycofać emocjonalnie lub w końcu odejść.

7) Zachowanie może się szybko zmienić. Narcyzi mogą przejść od rozsiewania własnego uroku do agresji, w mgnieniu oka. Brak adoracji lub poczucie lekceważenia ze strony otoczenia, może powodować drastyczne reakcje. Podobnie zachowanie i osobowość nałogowca, mogą się zmienić drastycznie, zwłaszcza gdy jest pod wpływem. Alkohol i narkotyki zmniejszają zahamowania, co prowadzi do zachowań obraźliwych lub niebezpiecznych.

8) relacje powierzchowne. Próba nawiązania wzajemnej, uczciwej rozmowy z narcyzem jest propozycją typu “walcz albo giń” . Podobnie próba nawiązania głębszego związku z kimś, kto jest alkoholikiem lub narkomanem, jest zadaniem dla głupca. Dysfunkcja narcyzów i osób uzależnionych sprawiają, że trudno im utrzymać głębokie i znaczące relacje w jakikolwiek spójny lub trwały sposób.

9) manipulowanie innymi. Zarówno narcyzi, jak i alkoholicy będą “używać” kogoś, kto może chcieć im pomóc, czy ich naprawić. U narcyzów i osób uzależnionych, utrwala to uwagę na nich samych i daje satysfakcję. Narcyzi i osoby uzależnione, postrzegają innych, wyłącznie jeśli osoby te mogą zrobić coś dla nich. Nałogowcy, jakiekolwiek próby utrudniające   im realizację swoich potrzeb(nałogów), postrzegają jako potencjalne zagrożenia dla ich wolności.

10) Samonaprowadzanie. Narcyzom i nałogowcom, chodzi wyłącznie “o mnie’. Ich potrzeby są pierwotne.Liczy się wyłącznie “ja, Ja, JA”.

11) Wstyd. Unikanie wstydu napędza większość zachowań narcyzów i nałogowców. Często radzą sobie  z tym, szkodząc innym. Osoby mające zarówno zaburzenia osobowości jak i aktywni nałogowcy, noszą w sobie ogromny wstyd. Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu jest nałogowcem lub ma rozpoznaną zmianę osobowości, może się okazać, że radzenie sobie z nimi jest niezwykle trudne.

Możesz pomóc sobie w kontaktach z kimś, kto jest uzależniony lub ma zmienioną osobowość.
1)Zrozum, że nie powodujesz ich uzależnienia lub/i zmiany osobowości.
2)Uznaj, że nie można powstrzymać ich narcystycznych lub nałogowych zachowań.
3)Nie usprawiedliwiaj ich zachowania.
4)Określaj jasno, co chcesz i czego nie akceptujesz.
5)A przede wszystkim, terapia. Rzetelna, prawdziwa terapia, prowadzona w ośrodkach do tego powołanych. Która pozwoli Ci zrozumieć i przyswoić sobie cztery wcześniejsze punkty.
autor : Tomasz Sarbiewski

źródło: https://tomaszsarbiewski.blogspot.com/2017/09/cechy-wspolne.html

przygotował ŁG

Komentrzy
  1. Dorota Bigaj

    Super tekst

  2. Magdalena

    To chyba narcyz alkoholik powinien chodzić na terapię, a nie ja. Bez przesady.

Zostaw komentarz