Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” w Myszkowie

www.jednosc.rzsa.pl

Celem naszego Stowarzyszenia

jest poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i narkotyków,  promowanie abstynencji wśród członków Stowarzyszenia oraz osób które identyfikują się z naszymi celami.

Stowarzyszenie niesie pomoc  ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu  pracy, środowisku.

Prowadzimy  programy edukacyjne w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach oraz niebezpieczeństw z nimi związanych, propagujemy  idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia szczególnie wśród młodzieży.

Ważnym dla nas jest  doskonalenie umiejętności   pomagania   innym.

Współdziałamy  z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, oraz rodzinom   dotkniętym   przemocą.

Klub działa na rzecz integracji społecznej i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób i grup.

Celem stowarzyszenia jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Prowadzimy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w szczególności prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, duchowe.

Zajmujemy się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień oraz dziećmi z rodzin ubogich i wielodzietnych.

Świadczymy pomoc osobom bezrobotnym i rodzinom o  niskich dochodach.

Jan Garncarz – Prezes
tel. 602 – 697 – 334
Zbigniew Kaczyński – I W – ce prezes
Mariusz Baryła – II W – ce prezes
Anna Sularz – Skarbnik
Zdzisława Bereska – Sekretarz

Grzegorz Rodacki – CzłonekKOMISJA REWIZYJNA

Kazimiera Górniak

Jadwiga CzarneckaWłodzimierz Majewski

Mariola Zawadzka

Stanisław Jaworek

Jedna myśl na temat “Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” w Myszkowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *