Aktualności, Artykuły

10 faz nawrotu choroby

  • 0 Komentarzy
  • 2 maja 2019

Faza I
Powrót zaprzeczania – w tej fazie osoba uzależniona staje się znowu
niezdolna rozpoznać i uczciwie powiedzieć innym co czuje. Jest niespokojna,
nerwowa, wybuchowa, a przeczy temu.

Faza II
Zachowania ucieczkowe i obronne
– przekonanie ,, nigdy już nie będę pić’’
– nastawienie się na innych, mówienie o innych, a nie o sobie
-zachowania obronne
-zachowania kompulsywne
-zachowania impulsywne
-skłonność do izolowania się od ludzi, unikanie terapii i grup AA. Szukanie
Wymówek ,aby nie być na terapii.

Faza III
Narastanie kryzysu
– widzenie tunelowe
– subdepresja
-zanik konstruktywnego planowania
– plany zaczynają zawodzić, nie kończenie zadań

Faza IV

Utrata zdolności do działania
– marzycielstwo i myślenie życzeniowe
– poczucie, że niczego nie da się rozwiązać
– niedojrzałe pragnienie bycia szczęśliwym

Faza V
Dezorientacja i nadpobudliwość
– okresy dezorientacji
– irytacja wobec bliskich
– łatwe wpadanie w złość

Faza VI
Depresja
– nieregularne odżywianie
– brak chęci do działania
– zaburzenia snu
– zanik struktury dnia
– okresy głębokiej depresji

Faza VII
Problemy z kontrolą
– opuszczanie zajęć
– postawa typu ,, nie zależy mi’’
– jawne odrzucanie pomocy
– niezadowolenie z życia
– knucie przeciw terapeutom
– uczucie bezsilności i bezradności

Faza VIII
Świadomość utraty kontroli
– użalanie się nad sobą
– myślenie o towarzyskim piciu
– świadome kłamanie
-całkowita utrata wiary w siebie

Faza IX
Ograniczenie liczby wyborów
– nieuzasadnione pretensje
– przerwanie leczenia
– samotność, frustracja, gniew , napięcie
– utrata kontroli nad zachowaniem

Faza X
Epizod nawrotu choroby
– pierwszy kieliszek
– wstyd i wina
– bezradność i brak nadziei
– całkowita utrata kontroli
– szkody psychiczne, fizyczne i społeczne
– całkowite załamanie

Plan awaryjny
Każdy powinien mieć przygotowany własny plan awaryjny, gdy już wystąpi
nawrót. Polega on na strategii, gdzie iść, z kim rozmawiać, co robić. Problemem
jest tu fakt, że wielu chorych w nawrocie nie chce korzystać z pomocy.
Jednak z psychologicznego punktu widzenia powinno pojawić się rozważanie co
robić, wypić czy nie, wahanie, wtedy , ktoś , kto ma plan awaryjny ma jednak
niewątpliwie większą szansę, aby z niego skorzystać.

autorka: Anna Bakuła

źródło: http://brok.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/Nawroty-.pdf

przygotował Łukasz G.

Zostaw komentarz